Gr�cies per visitar www.antoja.com

Antoja �s un cognom catal� que ja existia el segle XVI, originari de l'Ametlla del Vall�s.
Es pronuncia "An-t�-sha"
Tots el Antoja de Catalunya som descendents de Pau Antoja, fill de Benet i Joana, nascut el 1598 i mort el 1644.

Si un dels teus cognoms �s Antoja, t'oferim una adre�a gratu�ta de correu electr�nic semblant a aquesta:
elteunom@antoja.com

Demana-la a: info@antoja.com

Aquesta p�gina web la mant� Eduardo Antoja Giralt, nascut a Badalona l'any 1945
eduardo@antoja.com
Fes click aqu� per a veura-la a Google Maps

CA N'ANTOJA
Pompeu Fabra, 25 � L'Ametlla del Vall�s

Ca n'Antoja �s una masia de tipus basilical amb la fa�ana orientada a migdia.
Est� composta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a quatre vessants amb imbricacions al carener de la fa�ana.
La fa�ana �s plana amb portal adovellat d'arc de mig punt. Les obertures s�n de pedra.
Una de les finestres mostra la inscripci�: "1608 J.H.S." A l'altra finestra hi ha tamb� una data, 1610, amb el nom del propietari PERE VIVER.
La reixa del balc� t� als extrems barres en reganyol i decoraci� senzilla.
A l'al�ada del primer pis, a la fa�ana, es pot veure encara l'emprempta d'un antic rellotge de sol.

Font: Wikipedia - Ca n'Antoja